Služby

Realitné služby

- sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľnosti

- obhliadka nehnuteľnosti, konzultácia, poradenstvo, nastavenie optimálnej trhovej ceny

- vyhotovenie fotodokumentácie, propagačného materiálu, videoobhliadky

- zvolenie vhodnej predajnej taktiky

- zaradenie do našej databázy ponúkaných nehnuteľností, inzercia na našej stránke a všetkých významných realitných portáloch, označenie nehnuteľnosti plagátom, propagácia v rôznych médiách

- spolupráca s vybranými a overenými  realitnými kanceláriami

Právny servis

- komplexný právny servis spojený s prevodom vlastníckych práv

- vypracovanie kúpno-predajných, nájomných, darovacích zmlúv a iných právnych listín

- vypracovanie návrhov na vklad na kataster, elektronické podanie o zamýšľanom návrhu na vklad

- služby advokáta, poradenstvo, autorizácia zmlúv 

- služby mediátora pri sporných predajoch, predchádzanie súdnym sporom

- vypracovanie znaleckých posudkov

- služby geodeta

Hypotekárne a finančné služby

- komplexné finančné poradenstvo

- výber  a nastavenie najvýhodnejšieho financovania a porovnanie  ponúk všetkých bánk pôsobiacich  na finančnom trhu

- výber a nastavenie optimálneho poistného krytia Vašej financovanej nehnuteľnosti v spojitosti s hypotekárnym úverom

- výber a nastavenie optimálneho poistného krytia s ohľadom na zabezpečenie rodiny v prípade nepredvídanej životnej udalosti a neschopnosti splácať úver

- a ďalšie poistenia z nášho portfólia: PZP, Havarijné poistenie, Cestovné poistenie, Poistenie majetku, Poistenie zodpovednosti....

- sporenia a investície

všetky finančné služby sú poskytované bezplatne hypotekárnym a finančným špecialistom, priamo v priestoroch našej realitnej kancelárii